top of page
Handdrawn Circle Logo Team.png

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Betaling

1. De betaling van het lesgeld voor de danslessen volstaat per termijn (sep-jan & feb-jun) of voor het gehele jaar vooruit betaald. Dit volstaat alleen via zelfstandige bankoverboeking. De leerling betaalt vanaf de week dat hij/zij de eerste les heeft gevolgd.

 

Termijn 1: 2e week september

Termijn 2: 1e week februari

Bij Instroming gedurende het seizoen wordt het resterende lesgeld berekend.

Inschrijfkosten: eenmalig € 15,00

Indien het lesgeld bedrag niet in de maand september of februari is voldaan, worden er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

1. Dance Studio FAME stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de workshop(s) of lessen gegeven door onze studio.

2. Dance Studio FAME stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens workshop(s) en/of les(sen) verzorgd door Dance Studio FAME.

Dance Studio FAME geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. Toch is dit altijd mogelijk omdat men verkeert in een leersituatie en de concentratie en inzet van de leerling tijdens de workshop(s) en/of les(sen) naar eigen toedoen kan afnemen waardoor de kans op lichamelijk letsel vergroot wordt.

Doch wanneer er tijdens een workshop of les verzorgd door Dance Studio FAME dergelijk letsel optreedt zal zij in staat zijn altijd eerste hulp te bieden.

 

Artikel 3 - Instromen/opzegging lessen

1. Instromen is vanaf elk gewenst moment mogelijk. Inschrijven is mogelijk via een inschrijfformulier.

Vrijblijvend kan iedere nieuwe leerling eerst één gratis proefles volgen.

2. Het lidmaatschap bij Dance Studio FAME wordt ieder seizoen automatisch verlengt.

Indien u of uw kind de leeftijd heeft gekregen om door te stromen naar een hogere groep dan gebeurd dit automatisch. Voor het begin van het nieuwe seizoen krijgt u de nieuwe groepsindeling toegestuurd. Mocht u of uw kind het lidmaatschap willen opzeggen dan dient dit schriftelijk via een uitschrijf formulier aan Dance Studio FAME te worden doorgegeven.

 

Opzeggingen per whatsapp of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd en dus niet behandeld!

Uitschrijven kan VOOR 20 januari en 20 augustus. Na ontvangst van het uitschrijf formulier wordt de uitschrijving per mail bevestigd.

3. Bij uitschrijvingen die later dan genoemde data worden ontvangen of tussentijdse les opzeggingen blijft het lesgeld verschuldigd voor de daarop volgende termijn. Restitutie van lesgeld gedurende een lopend seizoen (5 maanden) is niet mogelijk.

 

Artikel 4 - Kledingvoorschrift

1. Bij de verschillende dansstijlen die Dance Studio FAME aanbiedt hoort ook goede danskleding.

U wordt gevraagd deze kleding voor u of uw kind aan te schaffen zodat er een gelijke lijn wordt getrokken tussen het uiterlijk van iedere leerling.

Dit geeft de docent een goed overzicht, de houding van de leerling en het geeft een algehele verzorgde uitstraling.

Tevens is het hebben van gelijk uitziende kleding bij iedere leerling handig voor eventuele optredens en uitvoeringen.

Tijdens alle lessen draagt men de haren netjes vast. Bij de klassiek ballet lessen draagt de leerling een balletknot.

Voor meer informatie over de kledingvoorschriften klik op de button: 

 Artikel 5 - Toestemming publicatie foto's en video's

1. Op onze dansschool kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto's en video's. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's.

Wij plaatsen geen foto's waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video’s geen namen. Voordat wij foto's of video's publiceren vragen wij uw toestemming.

2. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto's maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

 

Artikel 6 - Restitutie/overmacht

1. In geen geval is er een mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld. Mocht er sprake zijn van een blessure of zwangerschap dan is het wel mogelijk tijdelijk het lesgeld te bevriezen en eventuele gemiste lessen te verrekenen met een volgende betaaltermijn.

Dit kan alleen in overleg met Dance Studio FAME en met bewijs van arts/ hulpinstantie wat aan toont dat er sprake is van langdurig letsel minimaal 6 weken) waardoor de lessen niet gevolgd kunnen worden.

2. In geval van overmacht door een pandemie of andere situatie waar Dance Studio FAME geen invloed op uit kan oefenen zal er geen mogelijkheid zijn tot restitutie van het betaalde lesgeld.

Dance Studio FAME zal wel zorg dragen gemiste lessen op een gepaste manier, zoveel als mogelijk in te laten halen of op een andere manier compensatie te bieden. Te denken aan Online lessen, buiten lessen of binnen lessen op voor die situatie gepaste manier.

 

Artikel 7 - Lesuitval

1. Indien door ziekte of wat voor reden dan ook de docent niet in staat is les te geven zal gezocht worden naar een passende oplossing in de zin van vervanging of het inplannen van een inhaal-les. Blijkt dit niet mogelijk dan geldt voor de eerst uitgevallen les dat er geen compensatie gezocht hoeft te worden.

Bij een tweede of meerdere uitgevallen les zal Dance Studio FAME op zoek gaan naar een oplossing voor het inhalen van de lessen. Is deze er niet dan kan er gebruik gemaakt worden van het restitutie formulier en restitutie aangevraagd worden voor de gemiste lessen waarvoor geen oplossing is geboden.

2. Indien de leerling zelf niet aanwezig kan zijn bij een les, vernemen wij dit graag. Afmelden mag bij de desbetreffende docent of bij Dance Studio FAME via whatsapp, email of telefoontje.

bottom of page